Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
06/022017
Bản tin pháp luật tuần 4/2017

NỘI DUNG CÔNG TÁC ĐĂNG KIỂM TÀU BIỂN

Ngày 07/12/2016, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 40/2016/TT-BGTVT quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam. Theo đó, các nội dung đăng kiểm bao gồm:

– Duyệt các tài liệu hướng dẫn tàu biển;

– Thẩm định thiết kế tàu biển;

– Kiểm định, phân cấp, cấp giấy chứng nhận (GCN) kỹ thuật về an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tàu biển;

– Kiểm định và chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và phòng ngừa ô nhiễm môi trường cho công-te-nơ, máy, vật liệu, trang thiết bị sử dụng cho tàu biển;

– Đánh giá, cấp GCN quản lý an toàn, an ninh hàng hải và lao động hàng hải cho tàu biển theo Bộ luật ISM, Bộ luật quốc tế về an ninh tàu và cảng biển (Bộ luật ISPS), Công ước Lao động hàng hải 2006;

– Đánh giá, công nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, sửa chữa tàu biển, cấp GCN phù hợp cho công ty tàu biển theo Bộ luật ISM;

– Cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ cán bộ quản lý an toàn và cán bộ an ninh công ty tàu biển, sỹ quan an ninh tàu biển, GCN thợ hàn theo quy định.

Thông tư 40/2016/TT-BGTVT có hiệu lực từ 01/7/2017.

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ LĨNH VỰC BHXH

Ngày 24/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 166/2016/NĐ-CP  quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Theo Nghị định này, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội phải có chứng thư số còn hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp, trường hợp chưa được cấp chứng thư số thì được sử dụng mã xác thực giao dịch điện tử do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cấp; có khả năng truy cập, sử dụng mạng Internet; có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định và đăng ký với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Về điều kiện lựa chọn tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (dịch vụ I-VAN), Nghị định quy định, tổ chức phải có hệ thống thiết bị, kỹ thuật bảo đảm cung cấp dịch vụ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tham gia giao dịch và bảo đảm kết nối an toàn với Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần, trừ thời gian bảo trì (thời gian bảo trì tối đa bằng 2% tổng số giờ cung cấp dịch vụ trong một năm); có nhân viên kỹ thuật trình độ đại học chuyên ngành về công nghệ thông tin, có kinh nghiệm thực tiễn về quản trị mạng, quản trị cơ sở dữ liệu… Bên cạnh đó, tổ chức phải lưu trữ nhật ký giao dịch điện tử trong thời gian tối thiểu 10 năm, kể từ thời điểm thực hiện giao dịch thành công.

TĂNG TIỀN ĐẶT CỌC ĐẤU GIÁ LÊN TỐI ĐA 20%

Ngày 17/11/2016, Quốc hội đã thông qua Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, có hiệu lực từ ngày 01/07/2017.

Luật quy định người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước; khoản tiền này do tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá thỏa thuận nhưng tối thiểu là 5% và tối đa là 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá; trong khi trước đây, khoản tiền đặt trước này được quy định chỉ từ 1% – 15% giá khởi điểm.

Tiền đặt trước được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức đấu giá tài sản mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam; trường hợp khoản tiền đặt trước có giá trị dưới 05 triệu đồng thì người tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho tổ chức đấu giá tài sản; người tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản có thể thỏa thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

Tổ chức đấu giá tài sản chỉ được thu tiền đặt trước trong 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá và không được sử dụng tiền đặt trước vào bất kỳ mục đích nào khác. Khoản tiền đặt trước này và tiền lãi (nếu có) sẽ được hoàn trả cho người tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá hoặc thời hạn khác do các bên thỏa thuận.

Ngoài ra, Luật còn rút ngắn thời gian niêm yết thông báo việc đấu giá bất động sản. Cụ thể, tổ chức đấu giá phải niêm yết việc đấu giá tài sản là bất động sản tại trụ sở của tổ chức mình, nơi tổ chức cuộc đấu giá và UBND cấp xã nơi có bất động sản đấu giá ít nhất là 15 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá; thay vì 30 ngày như quy định trước đây. Thời gian niêm yết thông báo việc đấu giá động sản vẫn được giữ nguyên như quy định trước đây, là 07 ngày trước khi tiến hành đấu giá.

XỬ LÝ TÀI SẢN CHÌM ĐẮM DƯỚI BIỂN

Ngày 16/01/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2017/NĐ-CP quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam.

Theo Nghị định này, trường hợp tài sản chìm đắm có giấy tờ, tài liệu hoặc ký, mã hiệu có thể xác định được tên và địa chỉ chủ sở hữu, trong 03 ngày từ ngày nhận được thông báo, cơ quan có thẩm quyền thông báo cho chủ sở hữu theo địa chỉ được tìm thấy. Trường hợp tài sản chìm đắm chưa xác định được chủ sở hữu, trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông có tài sản chìm đắm, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo 03 lần liên tiếp trên phương tiện thông tin đại chúng của trung ương và địa phương để tìm chủ sở hữu tài sản chìm đắm. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo lần cuối, chủ sở hữu tài sản hoặc người đại diện hợp pháp phải liên lạc với cơ quan thông báo để làm thủ tục nhận tài sản hoặc thực hiện nghĩa vụ trục vớt tài sản chìm đắm.

Với tài sản chìm đắm là di sản văn hóa dưới nước hoặc thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, Nghị định này quy định việc xử lý như sau: Tài sản thuộc loại di tích lịch sử – văn hóa, bảo vật quốc gia hoặc di vật, cổ vật có giá trị đặc biệt về văn hóa, khoa học, lịch sử thuộc sở hữu Nhà nước thì chuyển giao cho cơ quan quản lý về di sản văn hóa dưới biển; Tài sản thuộc lĩnh vực quốc phòng thì chuyển giao cho cơ quan quân sự; Tài sản thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia, chuyển giao cho cơ quan công an.

Riêng với tài sản chìm đắm phải tiêu hủy, Nghị định này yêu cầu việc tiêu hủy phải được lập thành biên bản; nội dung chính của biên bao gồm: Tên, loại tài sản tiêu hủy; Căn cứ thực hiện tiêu hủy tài sản; Thời gian, địa điểm tiêu hủy tài sản; Chủng loại, số lượng tài sản tiêu hủy; Hình thức tiêu hủy tài sản…

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2017; bãi bỏ Nghị định số 128/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013.