Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
29/06/2020

Gắn bó với công ty từ năm 1987, trải qua nhiều vị trí công việc khác nhau, đồng chí Phạm Thị Cẩm Hà luôn làm tốt nhiệm vụ được giao, là đảng viên gương mẫu, tích cực trong học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, giỏi chuyên môn và nghiệp vụ.

24/06/2020

Năm 2020, anh vinh dự là một trong số 60 đại biểu đại diện cho gần 5000 sỹ quan, thuyền viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam được vinh danh tại Hội nghị biểu dương sỹ quan, thuyền viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ I

17/06/2020

Trong hơn 10 năm giữ cương vị Trưởng phòng Đại lý vận tải và thuê tầu, đảng viên Ngô Thị Từ Tâm luôn thể hiện có năng lực trong lãnh đạo, điều hành của Phòng.

01/06/2020

Trong vai trò là Phó Chủ tịch Công đoàn, chị Đoàn Thị Như Ý luôn làm tròn vai trò là người đại diện, bảo vệ, chăm lo đời sống cho CNVCLĐ, là trung tâm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và Công ty ngày càng phát triển.

28/05/2020

Hơn 20 năm làm việc tại Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng cũng là từng ấy năm đồng chí Nguyễn Xuân Khang, Trưởng kho Công cụ đã không ngừng tìm tòi, nghiên cứu các đề tài, sáng kiến mới để áp dụng vào thực tiễn nhằm tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động