Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
28/06/2018

Vũ Mạnh Quân và Bùi Ngọc Hải là hai tấm gương điển hình về lao động sáng tạo với những sáng kiến làm lợi cho Công ty hàng tỷ đồng.

25/06/2018

Anh Mai Văn Thiệp, nhân viên tổ Kỹ thuật Đội Sửa chữa, Chí nhánh Cảng Chùa Vẽ thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng là một nhân viên có tay nghề cao, dầy dặn kinh nghiệm, tận tâm và sáng tạo.

14/06/2018

Anh Đỗ Bảo Tùng – một người thợ sửa chữa bằng năng lực, tâm huyết cũng như lòng yêu nghề của mình, anh đã có nhiều giải pháp sáng kiến sáng tạo mang lại nhiều lợi ích cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng Hải Phòng

31/05/2018

Từ năm 2013 đến nay anh Bình liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, Bằng khen của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, vinh dự nhận Danh hiệu “Lao động sáng tạo” của Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam năm 2015

23/05/2018

Anh Trịnh Ngọc Hoàng, máy trưởng tàu dầu Đại Nam thuộc Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam là một kỹ sư có tay nghề cao, dầy dặn kinh nghiệm, tận tâm và sáng tạo.