Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
23/05/2018

Anh Trịnh Ngọc Hoàng, máy trưởng tàu dầu Đại Nam thuộc Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam là một kỹ sư có tay nghề cao, dầy dặn kinh nghiệm, tận tâm và sáng tạo.