Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
17/07/2019

Ngày 16/7/2019, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 17 (Mở rộng) nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

24/06/2019

Ngày 20/06/2019, đoàn công tác Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã có buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang (Vinalines Hậu Giang).

07/06/2019

Sáng 7/6, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

13/05/2019

50 năm qua, bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh dù như Người tự nhận chỉ là “mấy lời… phòng khi đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong Đảng và bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột” đã trở thành một văn kiện chính trị hết sức quan trọng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

11/04/2019

Ngày 11/4/2019, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 16 nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác quý I/2019 và triển khai nhiệm vụ quý II/2019, đồng thời triển khai chương trình kiểm tra giám sát của BCH Đảng bộ, Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty năm 2019.