Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
14/01/2019

Ngày 14/01/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

23/11/2018

Ngày 23/11/2018 tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức “Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết lần thứ tám của Ban chấp hành Trung ương Khóa XII”. Đây là Hội nghị cán bộ toàn quốc được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 74 điểm cầu truyền hình cho các đảng viên trên cả nước.

26/10/2018

Ngày 26/10, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần  thứ 14

25/07/2018

Đảng ủy Tổng công ty đã đi thăm và tặng quà các Trung tâm điều dưỡng Thương binh nặng tại các tỉnh Hà Nam, Thái Bình, Hưng Yên và Phú Thọ

29/06/2018

Ngày 30/6/2018 tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức “Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết lần thứ bảy của Ban chấp hành Trung ương Khóa XII”