Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
23/08/2017

Ngày 23/8/2017 tại Hà Nội, Đảng uỷ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII)

09/08/2017

Ngày 8/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã phát động trong toàn Đảng bộ Khối quyên góp ủng hộ đồng bào tỉnh Sơn La và tỉnh Yên Bái bị thiệt hại do mưa, lũ, sạt lở với tổng số tiền 12 tỷ 250 triệu đồng.

18/07/2017

Ngày 18/7/2017, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII)

23/06/2017

Tiếp tục triển khai chương trình phối hợp công tác “Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau”, sáng 19/6/2017, Đảng ủy Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã có buổi làm việc với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

31/05/2017

Tại Thông báo kết luận số 22-TB/TW ngày 11/4/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X đã nêu rõ: Qua hơn 5 năm thực hiện Kết luận 80-KL/TW, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đạt được những kết quả quan trọng…