Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
20/01/2020

Ngày 17/01/2020, đồng chí Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã dẫn đầu đoàn lãnh đạo Tổng công ty thăm, chúc Tết Ban Quản lý Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

10/01/2020

Ngày 09/01/2020, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 19 (Mở rộng) nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

26/12/2019

Sáng ngày 26/12/2019, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền.

12/12/2019

Ngày 03/12/2019, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã ban hành văn bản số 2786-CV/ĐU về việc phát động Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.

19/11/2019

Sáng ngày 12/11/2019, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 18 (Mở rộng) nhằm đánh giá kết quả công tác 10 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ cuối năm đồng thời triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025.