Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
19/06/2018

Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã xây dựng kế hoạch số 147/KH/ĐU ngày 21/5/2018 thực hiện quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của công nhân viên chức…

19/04/2018

Chiều ngày 18/4/2018, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12 nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác quý I/2018 và triển khai nhiệm vụ quý II/2018.

12/02/2018

Từ ngày 3 – 7/2/2018, Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức đi thăm, thăm tặng quà cho các cán bộ, đảng viên, người lao động

02/02/2018

Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tích cực thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu – kế hoạch năm 2018 đề ra

02/02/2018

Nhằm cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII đề ra, phù hợp với điều kiện, đặc thù, chức năng, nhiệm vụ của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam