Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
27/10/2016

Chiều 26/9, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt bàn về công tác quy hoạch cán bộ và thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các nhân sự được giới thiệu vào quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

12/08/2016

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên Đảng ủy Khối DNTW giới thiệu các chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

10/08/2016

Hơn 200 đảng viên, đoàn viên thanh niên Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã được quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố.