Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
05/08/2020

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025 là đại hội của “Đoàn kết – Dân chủ – Sáng tạo – Đổi mới – Phát triển”. Khẳng định quyết tâm đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động trong toàn Tổng công ty phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới phất cao ngọn cờ, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm chèo lái con tàu VIMC tiến ra biển lớn; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.

22/07/2020

Ngày 21/7/2020, Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để chuẩn bị nhân sự cấp ủy, Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Hội nghị các bước tiếp theo Hội nghị bước 1 của quy trình giới thiệu nhân sự, đề án nhân sự mà Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã rà soát và thông qua.

13/07/2020

Ngày 11/7/2020 tại Hà Nội, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức “Giải Bóng đá mini Tổng công ty Hàng hải Việt Nam mở rộng- năm 2020”.

06/07/2020

Ngày 6/7/2020, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 21 (Mở rộng) nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020 và dự kiến nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm.

26/06/2020

Đảng bộ Cảng Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015-2020 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, trong đó sự quan tâm của các cấp, ngành đã tạo ra những thuận lợi cơ bản, quan trọng giúp cho Đảng bộ tháo gỡ được rất nhiều khó khăn, thúc đẩy sản xuất phát triển.