Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
27/03/2017

Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/ĐUK ngày 02/11/2016 của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành Kế hoạch số 298-KH/ĐU ngày 11/11/2016 của Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải về triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”” đến các cơ sở đảng trực thuộc.

27/12/2016

Sáng 27/12, tại Hà Nội, Đảng Ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020”.

27/10/2016

Chiều 26/9, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt bàn về công tác quy hoạch cán bộ và thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các nhân sự được giới thiệu vào quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

12/08/2016

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên Đảng ủy Khối DNTW giới thiệu các chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

10/08/2016

Hơn 200 đảng viên, đoàn viên thanh niên Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã được quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố.