Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
22/06/2020

Ngày 21/6/2020, tại Hà Nội, Công ty Vận tải biển Vinalines (Công ty VLC) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 với sự có mặt của 58 đảng viên.

22/06/2020

Ngày 21/6/2020, tại Hà Nội, Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông (Công ty) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 với sự có mặt của 24 đảng viên.

18/06/2020

Ngày 17/6/2020, tại Hà Nội, Công ty Vận tải biển Container Vinalines đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 với sự có mặt của 19 đảng viên. Đồng chí: Đinh Anh Tú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty, đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy; Q.Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tham dự Đại hội.

18/06/2020

Ngày 15/6/2020, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Vinalines Logistics đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 với sự có mặt của 27 đồng chí đảng viên.

16/06/2020

Ngày 16/6/2020, tại Hạ Long (Quảng Ninh), Đại lý Hàng hải Quảng Ninh (Vosa Quảng Ninh) đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 với sự có mặt của 18 đồng chí đảng viên được triệu tập