Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
26/12/2019

Sáng ngày 26/12/2019, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền.

12/12/2019

Ngày 03/12/2019, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã ban hành văn bản số 2786-CV/ĐU về việc phát động Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.

19/11/2019

Sáng ngày 12/11/2019, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 18 (Mở rộng) nhằm đánh giá kết quả công tác 10 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ cuối năm đồng thời triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025.

17/07/2019

Ngày 16/7/2019, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 17 (Mở rộng) nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

24/06/2019

Ngày 20/06/2019, đoàn công tác Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã có buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang (Vinalines Hậu Giang).