Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
07/06/2019

Sáng 7/6, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

13/05/2019

50 năm qua, bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh dù như Người tự nhận chỉ là “mấy lời… phòng khi đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong Đảng và bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột” đã trở thành một văn kiện chính trị hết sức quan trọng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

11/04/2019

Ngày 11/4/2019, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 16 nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác quý I/2019 và triển khai nhiệm vụ quý II/2019, đồng thời triển khai chương trình kiểm tra giám sát của BCH Đảng bộ, Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty năm 2019.

28/03/2019

Thực hiện Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt năm 2019, ngày 27/3, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề “Cơ hội, thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam năm 2019”.

14/01/2019

Ngày 14/01/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.