Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 4 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
27/02/2017

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc và toàn diện trong toàn bộ hội viên, tiếp tục động viên các thế hệ cựu chiến binh Tổng công ty giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp và Tổng công ty.

20/02/2017

Ngày 17 tháng 02 năm 2017, Công đoàn Cơ quan Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

11/01/2017

Ngày 11/1/2017, trong không khí rộn ràng chuẩn bị chào đón Xuân Đinh Dậu 2017, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức gặp mặt các cán bộ Hưu trí ngành hàng hải tại khu vực phía Bắc

07/01/2017

Sáng ngày 05/01/2017, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

05/01/2017

Chiều ngày 04/01/2017, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty lần thứ chín, khóa IV.