Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
02/06/2020

Ngày 28/5/2020, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội Đảng bộ lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô. Đại hội với sự tham dự của 34 đồng chí đảng viên. Đại hội có sự tham dự của đồng chí Đinh Anh Tú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

15/05/2020

Ngày 14/5/2020, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (Đại hội). Theo chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đây là Đại hội điểm.