Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
21/09/2018

Thông cáo báo chí của VPCP cho biết: Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 27/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

12/09/2018

Hãng sản xuất máy Airbus sẽ sử dụng công nghệ buồm mới hoạt động như một cánh diều khổng lồ để di chuyển tàu hàng chở linh kiện máy bay đi khắp thế giới nhằm cắt giảm chi phí logistic.

11/09/2018

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 48/2018/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2016/TT-BGTVT quy định thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài.

10/09/2018

Ngày 18/07/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 21/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai các giải pháp giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông.

23/07/2018

Ngày 26/6/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3731/TCHQ-CNTT về việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia.