Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
07/11/2018

Chủ đề của Ngày Pháp luật năm 2018 là: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.  

05/11/2018

Theo góc nhìn của nhiều chuyên gia kinh tế, cơ hội từ cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung với doanh nghiệp Việt là chưa rõ ràng, nhưng doanh nghiệp phải cẩn trọng hơn rất nhiều trong giao thương quốc tế. Đặc biệt, cần chú ý những lỗi văn bản tưởng như vô hại, bởi rất có thể đó là nguyên nhân của những vụ kiện cáo phức tạp.

29/10/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 147/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải. 

25/10/2018

Samsung SDS là công ty con về CNTT của tập đoàn Samsung Hàn Quốc đang cộng tác với một trong “ba ông lớn” ngân hàng của Hà Lan ABN AMRO cho dự án thí điểm blockchain logistics để theo dõi lô hàng vận chuyển một container từ Hàn Quốc đến Hà Lan.

25/10/2018

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 
về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045