Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
05/02/2018

Ngày 11/12/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 142/2017/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2018.

04/02/2018

Những quy định mới về tính thuế thu nhập doanh nghiệp, ngành dịch vụ Logistics, quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử, sử dụng vật liệu không nung…là những chính sách mới sẽ có hiệu lực kể từ tháng 2/2018.

16/01/2018

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã ký ban hành Thông tư số 41/2017/TT-BGTVT quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển.

15/01/2018

“Ngành vận tải tự động hóa hiện đang diễn ra rất nhanh chóng, vấn đề không phải là có hay không mà chỉ là thời gian khi nào. Các công nghệ cần thiết để chế tạo ra các loại xe tải và tàu vận chuyển điều khiển từ xa sẽ trở thành hiện thực trong tương lai không xa.”

09/01/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 163/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ logistics.