Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 4 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
19/12/2016

Ngày 22/11/2016, Quốc hội thông qua Luật số 03/2016/QH14 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư 2014. Theo đó, có những điểm mới đáng chú ý sau

15/12/2016

Khoản 2 Điều 84 của Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005 (Bộ luật) nêu: “Người vận chuyển có quyền từ chối trả hàng và có quyền lưu giữ hàng nếu người gửi hàng và người nhận hàng chưa thanh toán đủ các khoản nợ hoặc chưa nhận được sự bảo đảm thỏa đáng.

12/12/2016

Ngày 20/9/2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 21/2016/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và liên minh kinh tế Á – Âu (Hiệp định VN – EAEU FTA)

07/12/2016

Từ ngày 4/12/2016, Lao động nữ bị mất việc làm sẽ được hỗ trợ chi phí đào tạo theo quy định tại Thông tư 152/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính…

06/12/2016

Ngày 31/10/2016, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 31/2016/TT-BGTVT quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải…