Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 4 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
05/04/2017

Ngày 31/3/2017, Cục Hàng hải Việt Nam ban hành công văn số 1221/CHHVN-ATANHH về việc thông tin cướp biển, cướp có vũ trang trên thế giới, theo đó, Cục HHVN đã cập nhật thông tin về tình hình cướp biển, cướp có vũ trang và trộm cắp xảy ra đối với tàu thuyền trên toàn thế giới trong thời gian qua.

22/03/2017

Ngày 30/12/2016, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 50/2016/TT-BGTVT quy định thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài…

21/03/2017

Nghị định 01/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số Nghị định hướng dẫn Luật đất đai sẽ chính thức có hiệu lực từ 03/3/2017…

08/03/2017

Ngày 24/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại. Theo đó, trình tự, thủ tục tiến hành giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại được quy định ….

01/03/2017

Theo Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định thì lương hưu phụ thuộc nhiều yếu tố: Tỷ lệ hưởng, tiền lương đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bình quân, thời điểm hưởng lương hưu, thời gian hưởng lương hưu.