Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
17/04/2018

Robot đang “xâm lăng” vào một trong những ngành thâm dụng lao động nhất: đóng tàu

11/04/2018

Hiện nay, con người đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thường được gọi là cách mạng công nghiệp 4.0. Vậy cuộc cách mạng này là gì và cách mạng công nghiệp lần thứ tư làm thay đổi ra sao đối với đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân loại, trong đó có logistics và quản trị chuỗi cung ứng?

28/03/2018

Dockwise Vanguard là tàu vận tải siêu trọng trường thuộc loại khủng nhất hiện nay… Vậy tàu vận tải này đã “gánh vác” những món hàng siêu khủng đó như thế nào?

26/03/2018

Con người đã tạo ra nhiều phát minh vĩ đại và một trong số đó là tàu chở hàng siêu trọng trường. Loại tàu chở hàng này có thể làm được điều tưởng chừng những con tàu vận tải lớn khác đều phải bó tay chào thua.

15/01/2018

“Ngành vận tải tự động hóa hiện đang diễn ra rất nhanh chóng, vấn đề không phải là có hay không mà chỉ là thời gian khi nào. Các công nghệ cần thiết để chế tạo ra các loại xe tải và tàu vận chuyển điều khiển từ xa sẽ trở thành hiện thực trong tương lai không xa.”