Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 4 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
27/04/2017

Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/6/2017.

12/04/2017

Ngày 16/03/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 03/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng; áp dụng đối với chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình xây dựng …

07/04/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 37/2017/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển.

05/04/2017

Ngày 31/3/2017, Cục Hàng hải Việt Nam ban hành công văn số 1221/CHHVN-ATANHH về việc thông tin cướp biển, cướp có vũ trang trên thế giới, theo đó, Cục HHVN đã cập nhật thông tin về tình hình cướp biển, cướp có vũ trang và trộm cắp xảy ra đối với tàu thuyền trên toàn thế giới trong thời gian qua.

22/03/2017

Ngày 30/12/2016, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 50/2016/TT-BGTVT quy định thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài…