Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
20/07/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

17/07/2017

Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ KH&CN phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (còn gọi là cách mạng công nghiệp 4.0).

05/07/2017

Trong nửa cuối 2017, nền tảng cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được hỗ trợ bởi các yếu tố: (1) Triển vọng khả quan của kinh tế thế giới cũng như tín hiệu tích cực từ các nền kinh tế chủ chốt sẽ tác động tích cực tới triển vọng kinh tế Việt Nam trong năm 2017. Sự tăng giá của một số đồng tiền và triển vọng phục hồi kinh tế có thể giúp Việt Nam có cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường lớn qua đó thể phục hồi được tốc độ tăng trưởng thương mại…

04/07/2017

Nguyên tắc đầu tư xây dựng cảng biển, luồng hàng hải; Trường hợp phải thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu; Bổ sung cơ chế tài chính-ngân sách đặc thù cho Thủ đô… là những chính sách mới của Chỉnh phủ có hiệu lực từ tháng 7/2017.

19/06/2017

Năm APEC Việt Nam 2017 có chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, với ý nghĩa các nền kinh tế APEC sẽ cùng nhau thúc đẩy mạnh mẽ việc hoàn thành các mục tiêu Bogor về tự do hóa thương mại và đầu tư vào năm 2020; chung tay xây dựng tầm nhìn liên kết khu vực trong giai đoạn phát triển mới. Đây là nền tảng quan trọng để cùng tạo dựng quan hệ đối tác châu Á – Thái Bình Dương, vì phát triển bền vững và bao trùm trong thế kỷ 21.