Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
14/05/2019

Ngày 11/04/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 21/2019/TT-BTC hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn Nhà nước theo phương thức dựng sổ.

20/04/2019

Ngày 09/04/2019, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 616/QĐ-BGTVT về việc công bố danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam

19/04/2019

Ngày 30/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2019/NĐ-CP về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước.

03/01/2019

Ngày 24/12, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã ký ban hành Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGTVT quy định điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển.

09/11/2018

Các nội dung của Hợp đồng lao động là một trong những quy định được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2015/NĐ-CP