Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 4 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
08/03/2017

Ngày 24/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại. Theo đó, trình tự, thủ tục tiến hành giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại được quy định ….

01/03/2017

Theo Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định thì lương hưu phụ thuộc nhiều yếu tố: Tỷ lệ hưởng, tiền lương đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bình quân, thời điểm hưởng lương hưu, thời gian hưởng lương hưu.

21/02/2017

Ngày 20 tháng 01 năm 2017, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2015/TT-BGTVT quy định phạm vi, trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa…

15/02/2017

Ngày 30/12/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 30/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (hợp đồng EPC)…

09/02/2017

Từ ngày 15/3/2017, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ thực hiện cho vay theo quy định mới tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN (Thông tư 39) của Ngân hàng Nhà nước