Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 4 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
09/02/2017

Từ ngày 15/3/2017, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ thực hiện cho vay theo quy định mới tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN (Thông tư 39) của Ngân hàng Nhà nước

08/02/2017

Ngày 27/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 169/2016/NĐ-CP về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam. Theo đó, trong thời gian 60 ngày kể từ ngày tàu biển đến cảng trả hàng mà xảy ra 01 trong các trường hợp sau thì người vận chuyển có quyền bán đấu giá số hàng đó để trừ nợ

06/02/2017

Ngày 07/12/2016, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 40/2016/TT-BGTVT quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam…

25/01/2017

Từ ngày 01/01/2017, sẽ có 01 Bộ luật và 05 Luật có hiệu lực thi hành…

23/01/2017

Ngày 27/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển..