Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
06/12/2016

Ngày 07/11/2016, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ký ban hành Thông tư số 32/2016/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT

22/11/2016

Ngày 28/10/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư số 30/2016/TT-BGTVT quy định về trình tự, thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải đối với tàu biển, tàu công vụ, giàn di động, tàu ngầm, tàu lặn…

21/11/2016

Từ ngày 15/11/2016, việc lập hồ sơ mời sơ tuyển, mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT.

16/11/2016

Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 24/2016/TT-BGTVT quy định định mức kinh tế – kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng Hệ thống nhận dạng tự động (Automatic Indentification System – AIS)

16/11/2016

Theo Nghị định 146/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-ten-nơ bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá