Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
16/11/2016

Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 24/2016/TT-BGTVT quy định định mức kinh tế – kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng Hệ thống nhận dạng tự động (Automatic Indentification System – AIS)

16/11/2016

Theo Nghị định 146/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-ten-nơ bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá

14/11/2016

Ngày 20/9/2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 21/2016/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và liên minh kinh tế Á – Âu (Hiệp định VN – EAEU FTA).

04/11/2016

Các văn bản quy phạm pháp luật và một số tài liệu liên quan sau trên Website của Tổng công ty để các cán bộ và các đơn vị của Tổng công ty được biết và tham khảo.

25/10/2016

Án lệ số 10/2016/AL về quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính…