Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
12/12/2016

Ngày 20/9/2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 21/2016/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và liên minh kinh tế Á – Âu (Hiệp định VN – EAEU FTA)

07/12/2016

Từ ngày 4/12/2016, Lao động nữ bị mất việc làm sẽ được hỗ trợ chi phí đào tạo theo quy định tại Thông tư 152/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính…

06/12/2016

Ngày 31/10/2016, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 31/2016/TT-BGTVT quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải…

06/12/2016

Ngày 07/11/2016, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ký ban hành Thông tư số 32/2016/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT

22/11/2016

Ngày 28/10/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư số 30/2016/TT-BGTVT quy định về trình tự, thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải đối với tàu biển, tàu công vụ, giàn di động, tàu ngầm, tàu lặn…