Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
23/10/2017

Thế giới tiến ra biển và đại dương đang “lấy đại dương nuôi đất liền” thì việc nhận diện một “Việt Nam biển” và vị trí quan trọng của nó đối với phát triển đất nước như vậy chính là một cách nhìn mới và đầy đủ về “chân dung kinh tế” của đất nước.

19/10/2017

Thời đại 4.0 đòi hỏi người lãnh đạo, quản lý kinh tế phải là những chuyên gia, vững về kiến thức chuyên môn có năng lực tư duy và sáng tạo, đổi mới, có kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin, có khả năng làm việc độc lập và ra quyết định dựa trên cơ sở phân tích các chứng cứ và dữ liệu.

16/10/2017

Chín tháng qua, tổng doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước, ước đạt hơn 1.073 nghìn tỷ đồng; các ngân hàng thương mại nhà nước tổng vốn huy động tăng 15%, ước đạt 3.507 nghìn tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng tăng 17%, ước đạt 2.958 nghìn tỷ đồng; tổng nộp ngân sách nhà nước của các đơn vị trong Khối tăng 7,2%, ước đạt 153,6 nghìn tỷ đồng.

13/10/2017

Mười ba năm trước, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký quyết định chọn ngày 13/10 làm Ngày Doanh nhân Việt Nam, mở ra một trang mới trong lịch sử kinh tế Việt Nam, khi doanh nhân được thừa nhận có một vai trò quan trọng trong sự phát triển của quốc gia.

12/10/2017

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, sáng 11/10, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.