Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
21/09/2018

Hiện có một nhà đầu tư Hàn Quốc đang quan tâm đến lượng cổ phiếu của Vinalines. Nhưng do nhiều thủ tục và thời hạn chào bán ngắn…

14/09/2018

Ngày 14/9/2018, tại Hà Nội, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Chương trình đào tạo “Kỹ năng lập Kế hoạch kinh doanh, kiểm tra giám sát hoạt động SXKD tại Doanh nghiệp” cho các bộ phận liên quan.

14/09/2018

Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển với nhiều thăng trầm, Vinalines đánh dấu một giai đoạn phát triển mới bằng việc cổ phần hóa công ty mẹ và chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần vào giữa năm 2018.

13/09/2018

Năm 2017, khối cảng biến thuộc hệ thống của Vinalines đã mang lại lợi nhuận hơn 1.100 tỷ đồng.  Các cảng, nhất là các cảng trọng điểm, đều có sự chuyển biến mạnh mẽ sau giai đoạn tái cơ cấu, cổ phần hóa.

11/09/2018

Ngày 10/9/2018, tại Hà Nội, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã ký kết Thỏa thuận hợp tác với SM Line (Hàn Quốc).