Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
30/07/2020

Ngày 29/7/2020, tại Hà Nội, được sự chấp thuận của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đã tổ chức Hội nghị giới thiệu nhân sự đại diện vốn nhà nước giữ các chức danh lãnh đạo quản lý của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty Cổ phần.

29/07/2020

Ngày 27 tháng 7 năm 2020, Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT) đã xếp dỡ thành công cho 11 kiện hàng quá khổ quá tải và 11 kiện hàng siêu trường siêu trọng lên tàu mẹ Arnold Maersk trên tuyến dịch vụ America đi bờ đông nước Mỹ, do liên minh hãng tàu 2M (gồm hai hãng tàu MSC và Maersk) khai thác.

29/07/2020

Ngày 29.6.2019, Cty CP Cảng Quy Nhơn đã chính thức trở lại mô hình quản lý và điều hành DN theo cơ chế DN Nhà nước. Đời sống NLĐ được cải thiện, tiền lương của NLĐ được nâng lên, các chế độ phúc lợi được phục hồi.

23/07/2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã có 12,733 triệu tấn hàng hóa thông qua các cảng của Công ty Cổ phần cảng Hải Phòng, bằng 96,8% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 40% tổng sản lượng hàng hóa thông qua toàn hệ thống cảng biển tại Hải Phòng.