Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
09/03/2020

Với những kết quả ấn tượng đạt được trong những năm gần đây, đặc biệt trong hai năm 2018,2019, ngày 6/3/2020 vừa qua, Công ty CP cảng Cam Ranh đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Đây là sự đánh giá rất cao của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đối với những nỗ lực đem lại hiệu quả rõ rệt trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

25/02/2020

Các doanh nghiệp vận tải biển thuộc VIMC đã có kế hoạch đa dạng hóa thị trường, chuyển hướng hoạt động tới các tuyến đường vận tải biển khác.

24/02/2020

Ngày 19/02/2020 tại cầu số 5 Chi nhánh Cảng Tân Vũ – Cảng Hải Phòng đã tiếp đón trọng thể tàu HMS Enterprise của Hải quân Hoàng gia Anh.

24/02/2020

Trong điều kiện kinh tế nói chung và ngành hàng hải nói riêng gặp nhiều khó khăn, sản lượng hàng qua cảng Cam Ranh năm 2019 vẫn vượt kế hoạch được giao đến 50%. Đây là tín hiệu vui cho lĩnh vực khai thác cảng biển.

21/02/2020

Ngày 21/02/2020, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đã kí biên bản ghi nhớ về việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Tổng công ty xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ theo tiêu chuẩn quốc tế