Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
15/07/2020

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo trực tuyến về công tác thuyền viên với các doanh nghiệp vận tải biển thành viên.

08/07/2020

CMIT và cảng Hải Phòng là những cảng đầu tiên ở hai đầu đất nước tham gia vào Tradelens với mục tiêu tăng thêm một nền tảng số mới nhằm cung cấp các dịch vụ tốt nhất đến khách hàng.

08/07/2020

Lợi nhuận 6 tháng của Công ty đạt hơn 6 tỷ đồng đạt gần 76% kế hoạch gần gấp đôi cùng kỳ 2019.

08/07/2020

Ngày 6/7/2020, tại Hà Nội, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các doanh nghiệp thành viên nhằm đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác nửa cuối năm 2020.