Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
20/02/2020

Ngày 20/02/2020 tại Hà Nội, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đã tổ chức Hội nghị Tổ chức triển khai các giải pháp kinh doanh ứng phó với dịch bệnh Covid-19. Hội nghị đã được kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại các khu vực: Hải Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cam Ranh, Cần Thơ , Bình Định.

17/02/2020

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển để tạo ra sản phẩm và dịch vụ mới; Thực hiện chuyển đổi số thông qua ứng dụng công nghệ thông tin một cách triệt để; Tinh gọn bộ máy hoạt động, cắt giảm tác nghiệp hoạt động, quy trình dư thừa, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Kết nối với các nguồn lực bên ngoài nhằm tạo nên một hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo giữa các doanh nghiệp trong Tổng công ty và bên ngoài

17/02/2020

Cảng Quy Nhơn phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 10 triệu tấn.

14/02/2020

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã lựa chọn và hỗ trợ kỹ thuật cho Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) triển khai thí điểm xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp

10/02/2020

Sáng ngày 07 tháng 02 năm 2020, tại Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ (phường Đông Hải I, Hải An, Hải Phòng), Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã khai trương Trạm cân dịch vụ 120 tấn số 2.