Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
30/06/2020

Cách đây đúng nửa thế kỷ, ngày 01/7/1970, trước yêu cầu phục hồi và tổ chức lại sản xuất của ngành đường biển, Bộ GTVT đã thành lập Công ty Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) trên cơ sở hợp nhất ba đội tàu Giải Phóng, Tự Lực, Quyết Thắng và một Xưởng vật tư. Công ty vận tải biển Việt Nam (Công ty) khi ấy là lực lượng chủ lực, có trách nhiệm tổ chức các tuyến vận tải Hải Phòng – Hongkong, Hải Phòng – Quảng Châu…

29/06/2020

Ngày 26/6/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn được tổ chức với sự tham gia của 25 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 33.102.357 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81,9164% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

26/06/2020

Sáng 26/6, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Vinalines Logistics (thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Vinalines) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

17/06/2020

Cảng Quy Nhơn sẽ đẩy mạnh công tác thị trường tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên, Đông Bắc Campuchia nhằm thu hút nguồn hàng container.