Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 4 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
14/06/2017

Nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu đang phải chịu các loại chi phí logistics rất cao. Một trong những nguyên nhân chính làm cản trở hoạt động logictis là việc kết nối giữa các phương thức vận tải vừa thiếu vừa yếu, cùng hạ tầng chưa đồng bộ.

14/06/2017

Ngày 12-6, Chính phủ chỉ đạo đến hết ngày 30-6-2017, kết thúc thí điểm bình ổn giá dịch vụ bốc dỡ container tại khu vực cảng biển nước sâu Cái Mép – Thị Vải bằng biện pháp áp dụng giá tối thiểu. Kể từ ngày 1-7-2017, việc quản lý giá dịch vụ bốc dỡ container tại khu vực cảng biển nước sâu Cái Mép – Thị Vải thực hiện theo quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan.

Việc niêm yết cụ thể giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa container bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển đóng vai trò vô cùng quan trọng.
Việc niêm yết cụ thể giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa container bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển đóng vai trò vô cùng quan trọng.
09/06/2017

Quyết định có hiệu lực thi hành là từ 1/7/2017 và sẽ tạo ra môi trường pháp lý cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp

08/06/2017

Để khai thác hết khả năng tại các cảng biển cần phải có giải pháp đồng bộ giữa việc phát triển các cảng biển và khu công nghiệp tạo nguồn hàng chính cho hoạt động logistics và biến thành nguồn lực ngành cho kinh tế biển.

01/06/2017

Đến thời điểm hiện tại, lý do cước phí gây khó cho vận tải biển Việt Nam được nêu ra từ bấy lâu nay có lẽ không còn đúng nữa.