Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
16/01/2019

Dự kiến trong thời gian tới, với tác động từ những diễn biến thương mại toàn cầu lẫn trong nước, sản lượng hàng hóa trao đổi sẽ tiếp tục tăng trưởng và mang lại một số cơ hội cho các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam.

10/01/2019

Quy định mới về hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu của IMO mang tới nhiều nỗi lo cho đội tàu biển Việt Nam.

08/01/2019

Công tác cải cách thủ tục hành chính được Cục Hàng hải VN triển khai mạnh mẽ trong năm 2018…

07/01/2019

Với việc Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do (FTA) và việc áp dụng khung giá dịch vụ cảng biển mới với nhu cầu vận chuyển ngày một tăng, năm 2019 được đánh giá sẽ là một năm đầy triển vọng của các doanh nghiệp cảng biển.