Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
13/12/2019

Tháng 11/2019, sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển tiếp tục tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

12/12/2019

Thị trường thuyền viên Việt Nam vẫn thiếu ổn định do tình trạng thợ lành nghề bỏ việc, thủy thủ trẻ chưa đáp ứng yêu cầu tuyển dụng.

10/12/2019

Tình trạng container vô chủ chây ì tại cảng biển khiến các doanh nghiệp cảng thiệt hại hàng triệu USD do phải tự bỏ chi phí di dời container, giải phóng diện tích kho, bãi phục vụ hoạt động kinh doanh.

10/12/2019

Cảng Cái Mép – Thị Vải sẽ khó đáp ứng được nhu cầu sử dụng tàu container trong tương lai nếu duy trì tình trạng cầu, bến nhỏ lẻ như hiện nay.

10/12/2019

Trong môi trường kinh doanh quốc tế hiện nay, kỳ vọng của khách hàng tăng cao tác động đến mọi bộ phận, công đoạn trong hoạt động của chuỗi cung ứng. Đồng thời, các giải pháp quản lý logistics thế hệ tiếp theo cũng đang làm cho chuỗi cung ứng toàn cầu trở nên thông minh hơn, nhanh hơn, lấy khách hàng làm trung tâm và bền vững hơn.