Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 4 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
11/08/2017

Tài sản thuộc sở hữu của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, hiện đang được giao cho Công ty Vận tải biển Vinalines quản lý khai thác

01/08/2017

Giá khởi điểm: 11.353.500.000 đồng. Thời hạn bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00’ – 16h00’ từ ngày 01/8/2017 đến 10/8/2017 tại Trụ sở Công ty.

26/07/2017

Công ty Vận tải biển Vinalines thông báo tới Quý Công ty các thông tin cơ bản liên quan đến việc đấu giá tài sản gồm các nội dung…

25/07/2017

Công ty Vận tải biển Vinalines thông báo tới Quý Công ty các thông tin cơ bản liên quan đến việc đấu giá tài sản gồm các nội dung:…