Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
04/01/2016

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã cho triển khai đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Bộ Giao thông vận tải về kiểm soát tải trọng và kích thước phương tiện ra vào các cảng có vốn góp của Tổng công ty.

05/10/2015

Ông Trần Tuấn Hải, Trưởng Ban Chiến lược phát triển và Truyền thông Tổng công ty Hàng hải Việt Nam được ủy quyền làm Người công bố thông tin của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam