Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
24/11/2017

Ngày 22/11/2017,Công ty Vận tải biển Container Vinalines và Công ty TNHH MTV vận tải Biển Đông mở tuyến “Tp. Hồ Chí Minh – Hải Phòng – Hồng Kông – Hải Phòng – Tp. Hồ Chí Minh”. Thông tin liên quan tới tuyến vận tải như sau:   1/Tàu vận chuyển trên tuyến: 02 tàu […]