Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
08/06/2020

Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2019 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

11/05/2020

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I năm 2020 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I năm 2020 Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý I năm 2020 so với Quý I năm trước

08/05/2020

Với mục tiêu không ngừng hoàn thiện, nâng cao dịch vụ cung cấp cho khách hàng tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ – bến container hàng đầu khu vực miền Bắc Việt Nam, sau một thời gian chuẩn bị, Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng đã chính thức đưa vào khai thác khu vực sửa chữa container, cung cấp dịch vụ giám định, vệ sinh, sửa chữa container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ.