Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
07/08/2018

Trong chiến lược phát triển sắp tới, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam xác định không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng, liên tục tìm kiếm những phương thức cải tiến và giải pháp tối ưu trong cung cấp dịch vụ nhằm tạo ra lợi […]

07/08/2018

  Căn cứ Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 20/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-BGTVT ngày 03/08/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt kết quả lựa […]

03/08/2018

Ngày 03/8/2018, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 1659/QĐ – BGTVT về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và điều chỉnh số lượng cổ phần bán đấu giá công khai ra công chúng khi cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải […]