Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
09/11/2018

  Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH MTV Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam Địa chỉ: Số 428 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, tp. Hồ Chí Minh Ngành nghề kinh doanh: […]

05/11/2018

Báo cáo tài chính quý 3/2018 (mẹ và hợp nhất)

11/10/2018

1.Báo cáo tài chính Công ty mẹ 2.Báo cáo tài chính hợp nhất

03/10/2018

Vinalines có mã chứng khoán MVN, giá tham chiếu 10.000 đồng/cp