Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
05/05/2020

  Công văn đính chính thông tin đấu giá

29/04/2020

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

05/02/2020

Thông báo về việc tăng cường Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra