Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
29/062018
Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết lần thứ bảy của Ban chấp hành Trung ương Khóa XII

Ngày 30/6/2018 tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức “Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết lần thứ bảy của Ban chấp hành Trung ương Khóa XII”. Đây là Hội nghị cán bộ toàn quốc được tổ chức theo hình thức trực tuyến với hơn 2600 điểm cầu truyền hình cho hơn 450.000 đảng viên trên cả nước.

 

 

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.
Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày Nghị quyết số 26-NQ/TW về xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược; Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trình bày về Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày về Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang.

 

 

Bằng hình thức trực tuyến, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức việc học tập, quán triệt và triển khai Hội nghị này cho gần 600 đảng viên cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty tại các đầu cầu Hà Nội (Trụ sở số 01 Đào Duy Anh), Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Hậu Giang .