Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
11/102017
Để thuyền viên Việt Nam không thua kém thuyền viên các nước trong khu vực

Ông Lê Phan Linh – Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ TCty Hàng hải VN cho rằng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của sỹ quan, thuyền viên VN hoàn toàn không thua kém so với sỹ quan, thuyền viên các nước trong khu vực như Philippines, Indonesia, tuy nhiên, vẫn còn một số điểm yếu về tiếng Anh, kỹ năng làm việc trên tàu quốc tế, tính kỷ luật, tính chuyên nghiệp chưa được tốt.

 

Theo ông Linh, trước thực trạng trên, bản thân mỗi sỹ quan, thuyền viên các đơn vị có tổ chức CĐ thuốc CĐ TCty Hàng hải VN phải chủ động học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, tay nghề, ngoại ngữ, công nghệ thông tin và các kỹ năng mềm mới có thể đáp ứng được yêu cầu công việc trong tình hình mới.

Về vai trò của CĐ TCty Hàng hải VN trong việc nâng cao chất lượng sỹ quan, thuyền viên VN, ông Linh cho hay, triển khai Nghị quyết Đại hội XI CĐVN và Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và NLĐ” của Tổng LĐLĐVN, căn cứ thực tế của TCty Hàng hải VN và các doanh nghiệp thành viên, trong 5 năm qua, CĐ TCty Hàng hải VN đã xây dựng và triển khai tốt Chương trình số  422/CTr-CĐHHVN về “CĐ tham gia công tác đào tạo, nâng cao trình độ nghề nghiệp của đoàn viên và NLĐ” (gọi tắt là Chương trình 422).

Tại các Hội nghị tập huấn, họp giao ban các CĐCS và Hội nghị BCHCĐ TCty Hàng hải VN hằng năm đều lồng ghép nội dung tổ chức thực hiện Chương trình 422 tới đội ngũ cán bộ CĐ chuyên trách và bán chuyên trách; thông tin về các quy định mới về học nghề, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp cho NLĐ và nhiều nội dung thiết thực khác liên quan trực tiếp đến NLĐ, trong đó có lực lượng sỹ quan, thuyền viên.

Qua 5 năm triển khai Chương trình 422, hàng chục nghìn lượt NLĐ đã được tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, góp phần bổ sung kịp thời cho nguồn nhân lực ngành Hàng hải VN cả về số lượng và chất lượng.

 

Làm việc trên những con tàu hiện đại phải có những thuyền viên giỏi chuyên môn, nghiệp vụ

 

CĐ TCty Hàng hải VN đã cùng với CĐ Thủy thủ toàn Nhật Bản (JSU) duy trì Dự án Nâng cao chất lượng thuyền viên VN (VSUP) với số lượng học viên mỗi năm gần 200 người và nội dung đào tạo gồm: Nâng cao trình độ tiếng Anh, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; cập nhật về các Công ước quốc tế, các kiến thức pháp luật hàng hải quốc tế và VN; rèn luyện tác phong kỷ luật, tính chuyên nghiệp cho đội ngũ sỹ quan, thuyền viên VN đáp ứng yêu cầu làm việc trên các đội tàu VN và quốc tế.

Trong nhiệm kỳ 2013 – 2018 của CĐ TCty Hàng hải VN đã có hơn 1.000 thuyền viên các đơn vị vận tải biển thuộc TCty Hàng hải VN được đào tạo theo chương trình này.

Báo Lao động