Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
24/052018
Để việc hoàn thành đúng hạn các nhiệm vụ được giao trở thành một nét văn hóa doanh nghiệp của Vinalines

Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) vừa có thông điệp gửi toàn thể các cán bộ công nhân viên tại Văn phòng Tổng công ty về việc hoàn thành đúng hạn các nhiệm vụ được giao.

 

 

Thông điệp của Tổng giám đốc Tổng công ty nhấn mạnh “Với tinh thần làm việc trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, chia sẻ, dám nghĩ, dám làm trong những năm qua Tổng công ty đã thực hiện thành công  thoái vốn, tái cơ cấu tài chính, cổ phần hóa các doanh nghiệp, thu gọn các đầu mối, tập trung vào những lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, ổn định sản xuất kinh doanh tạo nguồn lực cho Tổng công ty những năm tới“.

Tuy nhiên, tỷ lệ hoàn thành các nhiệm vụ được giao chưa đạt yêu cầu, vẫn tồn tại những nhiệm vụ quá hạn. Nhằm khắc phục những tồn tại đó và hướng tới mục tiêu nửa cuối năm 2018 phải hoàn thành 100% các nhiệm vụ được cấp trên giao, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đề ra phương châm cho năm 2018: Hành động – Tăng tốc – Sáng tạo – Hiệu quả với với mục tiêu “Bứt phá để thành công“.

Để phong trào hoàn thành đúng hạn các nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng đến từng cán bộ nhân viên và trở thành một việc làm thường xuyên, hàng ngày, Tổng giám đốc Tổng công ty đề nghị các đồng chí Phó Tổng giám đốc, lãnh đạo các Ban chuyên môn cần nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu trong việc triển khai phong trào trong lĩnh vực do mình phụ trách.

Các tập thể, cá nhân xây dựng các giải pháp thật cụ thể để phong trào này đi vào chiều sâu trong mọi mặt hoạt động, thực sự trở thành ý thức tự giác, là kim chỉ nam trong thực hiện nhiệm vụ của từng Ban chuyên môn, đơn vị và từng cá nhân. Tổng công ty sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá để làm căn cứ khen thưởng khi kết thúc phong trào hoặc đột xuất cho cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao về tiến độ thực hiện và chất lượng, hiệu quả đầu ra. Đối với tập thể, cá nhân có kết quả hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn thấp, ảnh hưởng đến phong trào chung của Tổng công ty, Tổng công ty sẽ xem xét trách nhiệm của người đứng đầu.

Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam kỳ vọng toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng công ty chủ động, tập trung cao độ trong thực hiện nhiệm vụ với tinh thần kỷ luật, đồng lòng, sáng tạo, tận tâm với chất lượng và tiến độ cao nhất. Không những vậy phải đưa phong trào này trở thành việc làm thường xuyên trong mỗi cán bộ, nhân viên và trở thành một nét văn hóa doanh nghiệp của Vinalines.