Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ

Đến năm 2020, giữ vững vị trí doanh nghiệp hàng đầu của ngành hàng hải Việt Nam trong lĩnh vực cảng biển, vận tải biển và dịch vụ hàng hải; phấn đấu đến năm 2030 trở thành doanh nghiệp có thương hiệu trong khu vực, có năng lực cạnh tranh cao và tham gia chia sẻ thị trường khu vực, góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm hàng hải của khu vực.

Ngày 29/4/1995, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 250/TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở sắp xếp lại một số doanh nghiệp vận tải biển, bốc xếp và dịch vụ hàng hải do Cục Hàng hải Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải quản lý. Hoạt động theo điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam do Chính phủ phê chuẩn tại Nghị định số 79/CP ngày 22/11/1995.

Kinh doanh vận tải đường biển, đường thủy, đường bộ; sửa chữa phương tiện vận tải biển, đường bộ và phương tiện khác…

1.Quá trình hình thành và phát triển: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 250/TTg ngày 29/4/1995 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở sắp xếp lại các đơn vị vận tải biển, bốc xếp, sửa chữa tàu biển, dịch vụ hàng hải thuộc Cục Hàng hải […]

1. BAN VẬN TẢI BIỂN Trưởng Ban: Nguyễn Ngọc Ánh Phó Trưởng Ban: Hoàng Lê Vượng Phó Trưởng Ban: Phạm Thị Anh Thư 2. BAN CẢNG BIỂN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI Trưởng Ban: Lê Hồng Quân Phó Trưởng Ban: Nguyễn Trường Sơn Phó Trưởng Ban: Nguyễn Thị Thanh Hà Phó Trưởng Ban: Nguyễn Đẳng Song […]

Hiện nay, Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên đã góp vốn với các đối tác nước ngoài để thành lập và quản lý hoạt động của các công ty liên doanh trong đó Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên đều nắm giữ cổ phần ít nhất là 50%.

Chứng nhận ISO 9001: 2015    Chứng nhận thực hành tốt 5S:  

Giá dầu thô Mỹ