Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
24/032018
Hội nghị đại biểu Người Lao động Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Chiều ngày 22/3/2018, tại trụ sở Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, số 1 phố Đào Duy Anh, Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị đại biểu người lao động của Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Đây là là hoạt động thường niên hàng năm nhằm phát huy quyền dân chủ, tạo điều kiện để người lao động đối thoại trực tiếp với các cấp lãnh đạo, giúp người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

 

 

Đến dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty; Đồng chí Lê Phan Linh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên; Kế toán trưởng; Lãnh đạo Công đoàn, các Ban tham mưu Tổng công ty và các đại biểu là các công đoàn viên cơ sở trực thuộc đã tham dự Hội nghị.


 

Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Trong đó nhấn mạnh năm 2017, Vinalines đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đề ra, đảm bảo thu nhập và các chế độ, quyền lợi của người lao động.

Để chuẩn bị cho việc hoàn tất công tác cổ phần hóa và chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, cũng trong chiều nay đã diễn ra Hội nghị người lao động bất thường năm 2018 nhằm thông báo tiến trình cổ phần hóa, tóm tắt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty; Công khai quỹ khen thưởng và phúc lợi cũng như dự kiến phương án chia cho người lao động.

 

 

Hội nghị cũng đã nghe Đoàn Chủ tịch giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc giải quyết các chế độ, quyền lợi của người lao động khi cổ phần. Hầu hết người lao động đều đã nắm bắt, hiểu rõ được chủ trương, chính sách cổ phần hóa doanh nghiệp cũng như chế độ đối với người lao động khi doanh nghiệp cổ phần hóa, đồng thời biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung của Hội nghị.

 

 

Năm 2017 là năm thứ 5 đánh dấu giai đoạn tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam một cách toàn diện. Từ một doanh nghiệp đứng trên bờ vực phá sản cách đây 5 năm, vốn chủ sở hữu âm hơn 5.000 tỷ đồng, đã chuyển mình để đủ điều kiện cổ phần hóa với tổng tài sản hơn 18.000 tỷ đồng, vốn nhà nước gần 12.000 tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất công ty mẹ Vinalines năm 2017 đạt 515 tỷ đồng cao nhất trong vài năm trở lại đây. Con số này tuy chưa phải cao nhưng đã mang đến nhiều tín hiệu khả quan và là tiền đề cho sự phát triển những năm tiếp theo của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam bởi nó đạt được chủ yếu từ hoạt động kinh doanh chính của Tổng công ty. Sự phụ thuộc vào nguồn thu từ cơ cấu tài chính, xử lý nợ đã giảm dần.