Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
18/052017
Hội nghị Người Lao động Tổng công ty Hàng hải Việt Nam năm 2017

Ngày 17/5/2017, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) tổ chức Hội nghị Người Lao động năm 2017 với sự tham dự của ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng công ty. Đây là hoạt động thường niên hàng năm nhằm phát huy quyền dân chủ, tạo điều kiện để người lao động đối thoại trực tiếp với người sử dụng lao động, giúp người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

 

 

 

Đại diện Ban lãnh đạo Vinalines, đồng chí Bùi Việt Hoài, Phó Tổng giám đốc đã Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Trong đó nhấn mạnh: mặc dù năm 2016 ngành hàng hải tiếp tục gặp nhiều khó khăn, giá cước vận tải sụt giảm, sự cạnh tranh về thị trường Cảng biển ngày càng gay gắt… nhưng Vinalines đã vượt qua khó khăn và hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đề ra, đảm bảo thu nhập và các chế độ, quyền lợi của người lao động.

 

 

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, hội nghị đã cùng nhau thực hiện đối thoại các vấn đề liên quan đến quyền lợi, chế độ của người lao động, đưa ra nhiều giải pháp cụ thể, định hướng phát triển với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh của Vinalines trong thời gian tới.

 

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Anh Sơn, Chủ tịch HĐTV nhận định những thách thức, sức ép từ thị trường đối với từng lĩnh vực hoạt động của Vinalines, đồng chí nhắc nhở người lao động phải quyết tâm hơn nữa, sáng tạo, phát huy sáng kiến để tạo sự khác biệt và độc nhất nhằm vượt lên trên các đối thủ cạnh tranh, khẳng định vai trò, vị trí của Vinalines trong ngành hàng hải.

 

 

Hội nghị đã thành công tốt đẹp với 100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị, thống nhất bầu đại diện tập thể Người lao động tham gia đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp. Đồng chí Đặng Sâm, Chủ tịch Công đoàn văn phòng Tổng công ty đã phát động phong trào thi đua năm 2017 với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực với khẩu hiệu hành động:

“Đồng lòng, sáng tạo, hợp tác, phát triển”.