Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
Ban tham mưu & VP Cơ quan

1. BAN VẬN TẢI BIỂN

 • Trưởng Ban: Nguyễn Ngọc Ánh
 • Phó Trưởng Ban: Hoàng Lê Vượng
 • Phó Trưởng Ban: Phạm Thị Anh Thư

2. BAN CẢNG BIỂN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

 • Trưởng Ban: Lê Hồng Quân
 • Phó Trưởng Ban: Nguyễn Trường Sơn
 • Phó Trưởng Ban: Nguyễn Thị Thanh Hà
 • Phó Trưởng Ban: Nguyễn Đẳng Song
 • Phó Trưởng Ban: Trần Quang Toàn

3. BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 • Phó Trưởng Ban phụ trách: Lý Quang Thái
 • Phó Trưởng Ban: Hoàng Việt
 • Phó Trưởng Ban: Đỗ Tuấn Nam
 • Phó Trưởng Ban: Triệu Long Quảng

4. BAN PHÁP CHẾ & QUẢN TRỊ RỦI RO

 • Trưởng Ban: Nguyễn Quang Dũng
 • Phó Trưởng Ban: Đỗ Bích Ngọc

5. BAN TUYÊN GIÁO – TRUYỀN THÔNG

 • Trưởng Ban: Trần Tuấn Hải
 • Phó Trưởng Ban: Trần Quý Thi

6. BAN THỊ TRƯỜNG KẾ HOẠCH

 • Trưởng Ban: Trịnh Thị Ngọc Biển
 • Phó Trưởng Ban: Kiều Phương Ngọc

7. BAN TỔ CHỨC NHÂN SỰ

 • Trưởng Ban: Đoàn Thị Thu Hương
 • Phó Trưởng Ban: Nguyễn Minh Lan
 • Phó Trưởng Ban: Nguyễn Thị Yến
 • Phó Trưởng Ban: Trần Thị Kiều Oanh

8. BAN ĐẦU TƯ

 • Trưởng Ban: Đỗ Thanh Sơn
 • Phó Trưởng Ban: Lương Anh Hoàng
 • Phó Trưởng Ban: Nguyễn Hoài An

9. VĂN PHÒNG CƠ QUAN

 • Phó Chánh Văn phòng: Trần Thị Hương
 • Phó Chánh Văn phòng: Dương Hoàng Anh
 • Phó Chánh Văn Phòng: Bùi Mỹ Hạnh
 • Phó Chánh Văn Phòng: Nguyễn Văn Chung
 • Phó Chánh Văn Phòng: Đỗ Đức Duy

10. BAN THƯ KÝ – TỔNG HỢP

 • Trưởng Ban: Nguyễn Thị Hiền
 • Phó Trưởng Ban: Phạm Phi Long

11. BAN KIỂM TRA – KIỂM SOÁT NỘI BỘ

 • Phó Trưởng Ban: Đỗ Thị Thanh Thủy
 • Phó Trưởng Ban: Lê Minh Khôi
 • Phó Trưởng Ban: Đỗ Thị Xuân Hương
 • Phó Trưởng Ban: Nguyễn Đình Tú

12. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 • Giám đốc: Lê Đông
 • Phó Giám đốc: Trần Văn Giang

13. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUYÊN NGÀNH HÀNG HẢI

 • Giám đốc: Vũ Quyết Thắng
 • Phó Giám đốc: Nguyễn Hoàng Khôi