Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
Ngành nghề kinh doanh
  • Kinh doanh vận tải đường biển, đường thủy, đường bộ; sửa chữa phương tiện vận tải biển, đường bộ và phương tiện khác
  • Khai thác cảng biển, cảng sông; kinh doanh dịch vụ kho, bãi và lưu dữ hàng hóa;
  • Dịch vụ vận tải đa phương thức, dịch vụ Logistic; Đại lý môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải, cung ứng tàu biển, dịch vụ lai rắt tàu biển, tài song, đưa đón thuyền viên và các dịch vụ hỗ trợ hoạt động đường thủy; sản xuất, buôn bán, cho thuê phương tiện và thiết bị vận tải, bốc xếp chuyên ngành; xuất khẩu lao động và cung ứng lao động hàng hải cho các tổ chức trong và ngoài nước; xuất khẩu phương tiện, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu chuyên ngành hàng hải, cung ứng vật tư, nhiên liệu, thực phẩm, nước ngọt; cho thuê và điều hành bất động sản.

 

 

dang-ky-kinh-doanh-1 dang-ky-kinh-doanh-2 dang-ky-kinh-doanh-3