Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 4 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
Tầm nhìn

Gioi thieu

 

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam xác định mục tiêu giữ vững vị trí doanh nghiệp nòng cốt của ngành hàng hải Việt Nam trong lĩnh vực vận tải biển, cảng biển và dịch vụ hàng hải tầm nhìn đến năm 2020; phấn đấu đấu đến năm 2030 trở thành doanh nghiệp có thương hiệu trong khu vực, có năng lực cạnh tranh cao và tham gia chia sẻ thị trường khu vực.