Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
10/082017
Kiểm toán Nhà nước công bố Quyết định kiểm toán kết quả định giá doanh nghiệp để cổ phần hóa Vinalines

Theo lộ trình cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam,  Vinalines phải báo cáo Bộ Giao thông vận tải phương án cổ phần hóa trước ngày 30/9/2017 để Bộ chủ quản tiến hành thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét vào đầu tháng 11/2017.

Đến thời điểm cuối tháng 7/2017, Vinalines đã phối hợp với liên danh Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam và Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ATC hoàn thành kết quả định giá doanh nghiệp. Theo quy định hiện hành, kết quả định giá này phải được Kiểm toán Nhà nước thẩm định.

Ngày 10/8/2017 tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước đã công bố Quyết định kiểm toán kết quả định giá doanh nghiệp và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa đối với Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines). Dự kiến thời gian thẩm định là 30 ngày.

 

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành công bố Quyết định kiểm toán

 

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Quang Thành, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước và các Vụ chuyên môn của Kiểm toán Nhà nước, Ông Nguyễn Công Tài Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp Bộ Giao thông vận tải, về phía Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có Chủ tịch Hội đồng thành viên Lê Anh Sơn, Q. Tổng giám đốc Nguyễn Cảnh Tĩnh, các đồng chí ủy viên HĐTV chuyên trách, các đồng chí Phó Tổng giám đốc và Trưởng các Ban chuyên môn, đại diện liên danh tư vấn Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam – Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ATC.

Theo kế hoạch, việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) Công ty mẹ Vinalines vào tháng 12 năm 2017 và chuyển thành công ty cổ phần từ tháng 4 năm 2018. Dự kiến, Nhà nước sẽ nắm giữ 65% vốn điều lệ tại Công ty mẹ – Vinalines, các nhà đầu tư trong và ngoài nước được mua không quá 35% vốn; Vinalines cũng nắm giữ cổ phần chi phối tại 11 cảng biển, trong đó Cảng Hải Phòng, Cảng Sài Gòn và Cảng Đà Nẵng Vinalines nắm giữ 65% vốn điều lệ.