Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 4 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ

Chi nhánh tại T.p Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 169 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp.

Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84) 8 39320676/9320859   

Fax: (84) 8 39325825

Trụ sở chính

Tòa nhà Trung tâm TTTMHHQT (Ocean Park)

Số 1 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Tel: (84) 4 35770825~30

Fax: (84) 4 35770850/60/31/73

Email: vnl@vinalines.com.vn

Website: www.vinalines.com.vn – www.vinalines.vn

Chi nhánh tại Hải Phòng

Địa chỉ: 282 Đà Nẵng, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: (84) 31 3825657    

Fax: (84) 31 3825658