Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 4 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
Khai thác cảng biển

Thực hiện mục tiêu và định hướng Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 tại nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương khóa X, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phấn đấu tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt của ngành hàng hải Việt Nam, trong đó quản lý và khai thác cảng biển đóng vai trò quan trọng phục vụ cho nhu cầu xuất nhập khẩu và phát triển kinh tế của đất nước.

 

Vinalines hiện có vốn góp tại 14 doanh nghiệp khai thác cảng biển và 01 cảng sông trải dài trên khắp cả nước với 80 cầu cảng có tổng chiều dài hơn 13.428m, chiếm 23,53% tổng số cầu cảng và 30,37% tổng số chiều dài cầu cảng của cả nước. Các cảng biển do Vinalines nắm giữ đều có vị trí đặc biệt quan trọng trong lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế trong khu vực:

       – Khu vực phía Bắc: Có 05 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cảng này quản lý, khai thác 28 cầu bến có tổng chiều dài 4.220m, có khả năng tiếp nhận tàu lớn nhất là 50.000 DWT. Bao gồm: Cảng Hải Phòng, Cảng CICT (cảng liên doanh giữa CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân – công ty con của Vinalines và Carrix/SSA – Hoa Kỳ, Cảng Transvina, Cảng Vinalines Đình Vũ (đang xây dựng), Cảng Khuyến Lương (cảng sông).

       – Khu vực miền Trung: Có 03 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp này quản lý, khai thác 13 cầu bến có tổng chiều dài khoảng 2.595 m, có khả năng tiếp nhận tàu lớn nhất là 40.000 DWT. Bao gồm: Cảng Nghệ Tĩnh, Cảng Đà Nẵng, Cảng Cam Ranh.

       –  Khu vực TP Hồ Chí Minh và Cái Mép – Thị Vải: Có 04 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp này quản lý, khai thác 34 cầu bến với tổng chiều dài 5.744m, có khả năng tiếp nhận tàu lớn nhất là 120.000 DWT. Bao gồm: Cảng Sài Gòn, Cảng SP-PSA (cảng liên doanh giữa Vinalines, Cảng Sài Gòn và PSA – Singapore), Cảng CMIT (cảng liên doanh giữa Vinalines, Cảng Sài Gòn và APMT – Đan Mạch), Cảng SSIT (cảng liên doanh giữa Vinalines, Cảng Sài Gòn và Carrix/SSA – Hoa Kỳ).

       –  Khu vực Tây Nam Bộ: Có 03 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp này quản lý, khai thác 05 bến với tổng chiều dài 769m, có khả năng tiếp nhận tàu lớn nhất là 20.000 DWT. Bao gồm: Cảng Cần Thơ, Cảng Năm Căn, Cảng Hậu Giang (đang xây dựng).

Hệ thống cảng container của Vinalines được quản lý, khai thác bởi những công ty liên doanh giữa Vinalines với những đối tác là các hãng tàu, các công ty khai thác cảng lớn trên thế giới. Các cảng container được đầu tư trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, đảm bảo phục vụ khách hàng theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế.