Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
09/022017
Minh bạch thông tin là nhân tố then chốt để thay đổi diện mạo doanh nghiệp.

Theo các chuyên gia, minh bạch thông tin là đòi hỏi sống còn khi các doanh nghiệp Nhà nước tiến hành cổ phần hóa. Không chỉ là đáp ứng đòi hỏi pháp lý, mà còn là điều kiện then chốt nhằm thu hút các nhà đầu tư tiềm năng. Bản tin Tài chính kinh doanh ngày 7/2, đã ghi nhận bài học kinh nghiệm từ Vinalines, là một những doanh nghiệp Nhà nước thực hiện tốt về minh bạch thông tin doanh nghiệp: