Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
28/032020
Những biện pháp chống dịch Covid-19 từ 0h ngày 28/3/2020 đến hết 15/4/2020

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Thủ tướng yêu cầu thực hiện các biện pháp chống dịch Covid-19 từ 0h ngày 28/3/2020 đến hết 15/4/2020.

 

Từ 28/3 đến 15/4: Người dân cần biết