Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
12/032020
Những đồ vật tiếp xúc hàng ngày có thể chứa Covid-19?

Theo Bộ Y tế, Covid-19 có thể lây nhiễm cho con người qua khăn giấy, tay nắm cửa, các thiết bị điện tử, nút bấm thang máy, máy tính xách tay hay bút viết

 

Những đồ vật tiếp xúc hàng ngày có thể chứa Covid-19? - 1

Những đồ vật tiếp xúc hàng ngày có thể chứa Covid-19? - 2

Những đồ vật tiếp xúc hàng ngày có thể chứa Covid-19? - 3

VTC