Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
Công ty cổ phần cảng Nghệ Tĩnh (Nghe Tinh Port)
Tên gọi

Tên gọi bằng tiếng Việt:  Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.
Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Cảng Nghệ Tĩnh.
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh:  Nghetinhport joint stock Company.
Tên viết tắt bằng tiếng Anh:  NgheTinhport.

Giới thiệu

Cảng Nghệ Tĩnh là cảng tổng hợp quốc gia đầu mối khu vực, hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng Nghệ Tĩnh trên địa bàn rộng lớn, đa dạng, bao gồm 2 khu vực Cửa Lò và Bến Thuỷ với hơn 800m cầu Cảng cùng nhiều thiết bị xếp dỡ tiên tiến, hệ thống kho bãi hiện đại và đội ngũ công nhân chuyên nghiệp, Cảng Nghệ Tĩnh đang từng bước vươn lên hội nhập quốc tế đáp ứng tốt nhất cho quá trình giao thương hàng hoá trong khu vực và các nước trên thế giới, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa bàn tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ.

 

 

Vị trí Cảng Cửa Lò: 18°49'42"N - 105°4'E

Vị trí Cảng Bến Thủy: 18°39'N - 105°42'E

Điểm đón trả hoa tiêu: 18°48'05"N - 105°48'02"E

Luồng vào Cảng:

Vào cảng Cửa Lò: 4 Km, độ sâu: -7.2 m, chế độ thủy triều: bán nhật triều, chênh lệch bình quân: 2.5 m, mớn nước cao nhất cho tàu ra vào: -9.0 m. Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được: 15.000 DWT đầy tải và 20.000DWT giảm tải.

Vào cảng Bến Thủy:27 Km, độ sâu: - 2.5 m, chế độ thủy triều: bán nhật triều, chênh lệch bình quâ: 2.5 m. Mớn nước cao nhất cho tàu ra vào: -5.5 m. Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được: 2,500 DWT.

Kho Bãi:

Tổng diện tích mặt bằng:  227,800 m2.

Kho:  22,000 m2, trong đó kho CFS 3.000 m2

Bãi: 180,500 m2, trong đó bãi chứa container 17,930 m2

Bồn: 6,500 m3

Địa chỉ

Số 10, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Số điện thoại

038.3847143

Số fax

038.3847142

Email
nghetinhport.com.vn
Website
http://nghetinhport.com.vn/
Ngành nghề kinh doanh

Kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng

Bốc xếp, bảo quản và giao nhận hàng hóa

Kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan

Đại lý vận tải hàng hóa, đại lý tàu biển

Hộ tống cứu nạn, cứu hộ trên biển

Cứu đắm, cứu cạn, sản xuất và cung ứng các thiết bị cứu sinh, cứu hộ.

Kinh doanh dịch vụ hàng hải và cung ứng tàu biển

Sửa chữa phương tiện vận tải thủy, bộ

Xây dựng và sửa chữa công trình cảng

Kinh doanh Gas hóa lỏng, Xăng, dầu